User Tools

Site Tools


webhosting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webhosting [2009/08/26 13:23]
joy
webhosting [2012/11/13 15:16] (current)
joy certifikát už není potřeba
Line 21: Line 21:
 {{core_ftp_lite.png|Přihlašovací obrazovka - Core FTP Connect}} {{core_ftp_lite.png|Přihlašovací obrazovka - Core FTP Connect}}
  
-Pokud zatrhnete volbu **AUTH TLS**, tak bude vaše heslo v bezpečí, ale vyskočí na vás následující (nebo podobný) dialog zpochybňující náš certifikát podepsaný CAcertNa to je lékem instalace kořenového certifikátu od CAcert, viz [[certifikat|zde]]. +Pokud zatrhnete volbu **AUTH TLS**, tak bude vaše heslo v bezpečí.
- +
-{{core_ftp_cert.png|Kontrola certifikátu - Core FTP}}+
  
 Nakonec na vás vyskočí okno rozdělené na dvě poloviny, kde v jedné jsou soubory na vašem počítači,​ a v druhé je vidět to, co je na našem web serveru. A mezi těmito polovinami okna můžete soubory volně přesouvat, buďto šipečkama,​ nebo i přenášením myší. Nakonec na vás vyskočí okno rozdělené na dvě poloviny, kde v jedné jsou soubory na vašem počítači,​ a v druhé je vidět to, co je na našem web serveru. A mezi těmito polovinami okna můžete soubory volně přesouvat, buďto šipečkama,​ nebo i přenášením myší.
webhosting.1251285788.txt.gz · Last modified: 2009/08/26 13:23 by joy