User Tools

Site Tools


webhosting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
webhosting [2009/05/18 11:26]
joy
webhosting [2012/11/13 15:16] (current)
joy certifikát už není potřeba
Line 21: Line 21:
 {{core_ftp_lite.png|Přihlašovací obrazovka - Core FTP Connect}} {{core_ftp_lite.png|Přihlašovací obrazovka - Core FTP Connect}}
  
-Pokud zatrhnete volbu **AUTH TLS**, tak bude vaše heslo v bezpečí, ale vyskočí na vás následující (nebo podobný) dialog zpochybňující náš certifikát podepsaný CAcertStačí kliknout na "​Always Accept"​ a jste v pohodě. +Pokud zatrhnete volbu **AUTH TLS**, tak bude vaše heslo v bezpečí.
- +
-{{core_ftp_cert.png|Kontrola certifikátu - Core FTP}}+
  
 Nakonec na vás vyskočí okno rozdělené na dvě poloviny, kde v jedné jsou soubory na vašem počítači,​ a v druhé je vidět to, co je na našem web serveru. A mezi těmito polovinami okna můžete soubory volně přesouvat, buďto šipečkama,​ nebo i přenášením myší. Nakonec na vás vyskočí okno rozdělené na dvě poloviny, kde v jedné jsou soubory na vašem počítači,​ a v druhé je vidět to, co je na našem web serveru. A mezi těmito polovinami okna můžete soubory volně přesouvat, buďto šipečkama,​ nebo i přenášením myší.
webhosting.1242638792.txt.gz · Last modified: 2009/05/18 11:26 by joy