User Tools

Site Tools


webhosting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
webhosting [2007/04/03 15:58]
joy
webhosting [2012/11/13 15:16] (current)
joy certifikát už není potřeba
Line 4: Line 4:
  
 ===== Jak na web ===== ===== Jak na web =====
-Pokud si vytváříte vaše webové stránky sami, potřebujete je nějak přenést na naše web servery. To uděláte nejlépe přes protokol FTP některým z mnoha desítek dostupných FTP klientů. Pro MS-Windows je například možné použít [[http://​www.slunecnice.cz/product/Core-FTP-Lite/|Core FTP Lite]] nebo kterýkoliv jinýPokud podporuje ​zabezpečený přenos TLS, je to velká ​výhoda, protože pak nehrozí, že někdo odposlechne vaše heslo a zneužije ho.+Pokud si vytváříte vaše webové stránky sami, potřebujete je nějak přenést na naše web servery. To uděláte nejlépe přes protokol FTP některým z mnoha desítek dostupných FTP klientů. Pro MS-Windows je například možné použít
 +  * [[http://​www.coreftp.com/|Core FTP]] pro zabezpečený přenos zvolte "AUTH TLS" a vypněte "SSL Listings"​ 
 +  * [[http://​filezilla-project.org/|FileZilla]] - pro zabezpečený přenos zvolte "​explicit TLS/​SSL",​ zkratkou FTPES 
 +  * [[http://​www.smartftp.com/​|SmartFTP]] - pro zabezpečený přenos zvolte "​explicit TLS/​SSL"​ 
 +  * [[http://​fireftp.mozdev.org/​|FireFTP plugin do Firefoxu]] - POZOR, pro zabezpečený přenos s novým vsftpd zlobí a zasekává se! 
 +  * [[http://​download.totalcommander.cz/​|Total Commander]] - z tohoto klienta spyware krade hesla, pozor! 
 + ​Všechny výše jmenované programy podporují ​zabezpečený přenos TLS, což je zásadní ​výhoda, protože pak nehrozí, že někdo odposlechne vaše heslo a zneužije ho.
  
 Pro přístup do vašeho webového prostoru na discích našich web serverů je potřeba znát jen jméno FTP účtu a heslo k němu. Toto jméno a heslo je vám přiděleno námi při sjednání webhostingu. Do přihlašovacího okna FTP klienta tak zadáváte jen tři údaje: Pro přístup do vašeho webového prostoru na discích našich web serverů je potřeba znát jen jméno FTP účtu a heslo k němu. Toto jméno a heslo je vám přiděleno námi při sjednání webhostingu. Do přihlašovacího okna FTP klienta tak zadáváte jen tři údaje:
Line 10: Line 16:
   * jméno účtu: **jmeno**   * jméno účtu: **jmeno**
   * heslo účtu: **heslo**   * heslo účtu: **heslo**
-{{core_ftp_lite.png|Přihlašovací obrazovka - Core FTP Connect}} 
  
-Pokud zatrhnete volbu **AUTH TLS**, tak bude vaše heslo v bezpečí, ale vyskočí na vás následující (nebo podobný) dialog zpochybňující náš certifikát podepsaný CAcert. Stačí kliknout na "​Always Accept"​ a jste v pohodě.+Příklad nastavení programu Core FTP Lite: 
 + 
 +{{core_ftp_lite.png|Přihlašovací obrazovka - Core FTP Connect}}
  
-{{core_ftp_cert.png|Kontrola certifikátu - Core FTP}}+Pokud zatrhnete volbu **AUTH TLS**, tak bude vaše heslo v bezpečí.
  
 Nakonec na vás vyskočí okno rozdělené na dvě poloviny, kde v jedné jsou soubory na vašem počítači,​ a v druhé je vidět to, co je na našem web serveru. A mezi těmito polovinami okna můžete soubory volně přesouvat, buďto šipečkama,​ nebo i přenášením myší. Nakonec na vás vyskočí okno rozdělené na dvě poloviny, kde v jedné jsou soubory na vašem počítači,​ a v druhé je vidět to, co je na našem web serveru. A mezi těmito polovinami okna můžete soubory volně přesouvat, buďto šipečkama,​ nebo i přenášením myší.
webhosting.1175608680.txt.gz · Last modified: 2007/04/03 15:58 by joy