User Tools

Site Tools


webhosting

This is an old revision of the document!


Web Hosting

Aneb vystavení vašich webových prezentací na našich web serverech tak, aby byly přístupné všem na Internetu.

Jak na web

Pokud si vytváříte vaše webové stránky sami, potřebujete je nějak přenést na naše web servery. To uděláte nejlépe přes protokol FTP některým z mnoha desítek dostupných FTP klientů. Pro MS-Windows je například možné použít Core FTP Lite nebo kterýkoliv jiný. Pokud podporuje zabezpečený přenos TLS, je to velká výhoda, protože pak nehrozí, že někdo odposlechne vaše heslo a zneužije ho.

Pro přístup do vašeho webového prostoru na discích našich web serverů je potřeba znát jen jméno FTP účtu a heslo k němu. Toto jméno a heslo je vám přiděleno námi při sjednání webhostingu. Do přihlašovacího okna FTP klienta tak zadáváte jen tři údaje:

  • jméno serveru: www.vasweb.cz
  • jméno účtu: jmeno
  • heslo účtu: heslo

Přihlašovací obrazovka - Core FTP Connect

Pokud zatrhnete volbu AUTH TLS, tak bude vaše heslo v bezpečí, ale vyskočí na vás následující (nebo podobný) dialog zpochybňující náš certifikát podepsaný CAcert. Stačí kliknout na “Always Accept” a jste v pohodě. Kontrola certifikátu - Core FTP

Nakonec na vás vyskočí okno rozdělené na dvě poloviny, kde v jedné jsou soubory na vašem počítači, a v druhé je vidět to, co je na našem web serveru. A mezi těmito polovinami okna můžete soubory volně přesouvat, buďto šipečkama, nebo i přenášením myší.

webhosting.1175608642.txt.gz · Last modified: 2007/04/03 15:57 by joy