User Tools

Site Tools


pruvodce_nastavenim_smtp_serveru

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pruvodce_nastavenim_smtp_serveru [2014/11/11 10:17]
joy [Microsoft Outlook Express]
pruvodce_nastavenim_smtp_serveru [2014/11/11 10:19] (current)
joy [Microsoft Outlook Express]
Line 40: Line 40:
 {{outlook_4.png?​nolink}} {{outlook_4.png?​nolink}}
  
 +Outlooků je bohužel mnoho různých verzí, takže si můžete zkusit najít svou verzi podle návodů [[http://​idoc.vsb.cz/​cs/​okruhy/​cit/​uzivatel/​email/​email_klienti/​|zde]],​ ale vyplňte políčka jak je naznačeno na našich obrázcích výše.
pruvodce_nastavenim_smtp_serveru.txt · Last modified: 2014/11/11 10:19 by joy