User Tools

Site Tools


aktuality

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
aktuality [2017/02/01 17:18]
joy 31.1.2017 rhybaření
aktuality [2017/02/01 17:19] (current)
joy [31.1.2017: Aktivace účtu e-mailu = další pokus o rhybaření]
Line 2: Line 2:
  
 ==== 31.1.2017: "​Aktivace účtu e-mailu"​ = další pokus o "​rhybaření"​ ==== ==== 31.1.2017: "​Aktivace účtu e-mailu"​ = další pokus o "​rhybaření"​ ====
-Stejně jako tolikrář ​předtím - pokud Vám přišel jakýkoliv mail z jakékoliv adresy, který po Vás chce jakékoliv přihlašovací jméno a heslo, tak ho rychle smažte a zapomeňte na to, že byste podobné osobní a klíčové informace někomu posílali!+Stejně jako už tolikrát ​předtím - pokud Vám přišel jakýkoliv mail z jakékoliv adresy, který po Vás chce jakékoliv přihlašovací jméno a heslo, tak ho rychle smažte a zapomeňte na to, že byste podobné osobní a klíčové informace někomu posílali!
  
 ==== 31.12.2014: PHP zabezpečeno ==== ==== 31.12.2014: PHP zabezpečeno ====
aktuality.txt · Last modified: 2017/02/01 17:19 by joy